Commissievergaderingen

Woensdag 2 december 2015

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek Visie toekomst onderzeedienst (nieuwe datum 16 maart 2016)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) (verplaatst naar 27 januari 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Decentralisatie Wmo

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Voortgang Techniekpact

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Transportraad d.d. 10 december 2015

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Voortgang Techniekpact (tijdstip is gewijzigd)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Regeldrukagenda

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen en asielzoekers

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 23:59 uur

Inventarisatie deelname aan gesprek met mw. Kati Piri, Nederlands Europarlementariër en rapporteur Turkije, op donderdag 3 december van 14.30 tot 15.30 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Huisvesting doelgroepen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ambtelijke briefing ter voorbereiding op het Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - datum gewijzigd, verplaatst naar 9 december 2015 van 16.00 tot 17.00

Technische briefing
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

RBZ (informele) Ontwikkelingsraad (is verplaatst naar 3 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rechtsgang tav 3 Nederlanders in het buitenland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2014 Europese Rekenkamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 14.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

EU-Voorzitterschap, prioriteiten op het vlak van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Dieselfraude

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Gesprek met ambassadeurs Turkije, Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo over EU-uitbreiding

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Situatie Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach (is verplaatst naar 17.30-18.30 uur)

Bijzondere procedure
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Het bericht 'Dijsselbloem legt bom onder Schengen' (FD, 27 november 2015)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Situatie Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Initiatiefnota Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Thorbeckezaal