Algemeen overleg

JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015

Algemeen overleg: "JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015 op 2 december 2015
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2015, over de JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
EU-voorstel: Mededeling van de Europese Commissie inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de Verenigde Staten naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie EU in zaak C-362/14 (Schrems) COM (2015) 566 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

10
Instemmingsrecht Kamers JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 (Toetredingsbesluiten Verdrag inzake Kindontvoering)

Te behandelen: