E-mailprocedure : Voorstel verplaatsing CD Ruimtelijke Ordening op 22 mei

De vergadering is geweest

20 mei 2024
14:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Uw voorzitter stelt, om besluitvorming op een laat moment per spoedprocedure te voorkomen, aan uw commissie voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening van aankomende woensdag, 22 mei 2024 van 16.30 tot 20.00 uur, te verplaatsen in verband met het overlappende plenaire debat over het eindverslag van de informateurs (36 471, nr. 37). Indien met dit voorstel wordt ingestemd, zal op de aankomende procedurevergadering een alternatieve planning worden besproken.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 20 mei 2024, om 14.00 uur te laten weten (allen beantwoorden) of u kunt instemmen met dit voorstel. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,

Guillaume Honsbeek
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel verplaatsing CD Ruimtelijke Ordening op 22 mei

    Te behandelen:

    Loading data