Inbreng schriftelijk overleg : Voortgang verkenning motie Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden (Kamerstuk 35954-7)

De vergadering is geannuleerd

29 september 2023
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voortgang verkenning motie Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden (Kamerstuk 35954-7)

    Te behandelen:

    Loading data