Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 19 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

 4. 4

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (Uitvoeringswet digitalemarktenverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toestemming deelname technische briefing over AI-verordening (30 mei 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitstel verslag zbo-evaluatie Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage grote ICT-activiteiten en Jaarrapportage 2023 Adviescollege ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning mogelijkheden AI-faciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag formele Telecomraad 21 mei 2024 en beantwoording resterende vragen (Kamerstuk 21501-33-1055)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-VII) , Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XIII) en Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( Kamerstuk 36550-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid Kamerstuk 36 560 VI-2), over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36 560 VII-2), en over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36560 XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36 560 VII-2) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36560 XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid Kamerstuk 36 560 VI-2), over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36 560 VII-2), en over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36560 XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de Jaarverslagen van de ministeries van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1 en Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36560-XIII

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de Jaarverslagen van de ministeries van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1 en Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36560-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  V-100 geformuleerde vragen over departementale jaarverslagen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: de commissie stemt in om ook de commissie Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen voor het werkbezoek Topsector ICT. 

  17-06-2024 16.00 - 16.00 uur 
  Inbreng schriftelijk overleg Jaarverantwoording 2023 ministeries J&V, EZK en BZK voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft
  di 18-06-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Fiche aanbeveling Routekaart Post-Quantumcryptografie.
  26-06-2024 15.45 - 17.15 Technische briefing Inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid
  do 27-06-2024 18.00 - 21.00 uur Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Digitale inclusie.
  vr 28-06-2024 09.30 - 13.30 uur Werkbezoek Topsector ICT bij CapGemini.
  do 12-09-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  do 26-09-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid.
  do 03-10-2024 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie.
  wo 09-10-2024 15.00 - 18.00 uur Commissiedebat Online kinderrechten.

  Procedurevergaderingen
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 11-09-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 25-09-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
  wo 09-10-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 23-10-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 13-11-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
  wo 27-11-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 11-12-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 22-01-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
  wo 05-02-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
  wo 19-02-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
  wo 12-03-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering
  wo 26-03-2025 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering 
   
 22. 22

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: 
  -
   Het (verplaatste) commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten wordt ingepland op 17 oktober 2024 van 10.00 tot 14.00 uur. 

  Commissiedebatten
  Commissiedebat Basisregistratie personen.
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten (verplaatst)
  Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (formeel)
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Digitale inclusie
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën

  Rondetafel(gesprekken), technische briefings en werkbezoeken
  Hoorzitting met Microsoft over de 'Recall AI-toepassing'. De leden Valize (PVV) en Six Dijkstra vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. Zie agendapunt 26.  
  Technische briefing Digitale soevereiniteit Rijksoverheid en besluitvorming bij migraties naar buitenlandse IT-diensten. Het verzoek is om deze zo snel mogelijk (na het zomerreces) na ontvangst van de gevraagde Kamerbrief over voorgenomen migraties van IT-diensten bij de Rijksoverheid (Verzoek bij de Regeling van werkzaamheden d.d. 21 mei 2024) in te plannen.
  Rondetafelgesprek over de Verzamelwet gegevensbescherming (Kamerstuk 36264). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. Het wetsvoorstel wordt aangehouden tot dat het RTG heeft plaatsgevonden (besluitvorming PV 13 maart 2024).
  Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.

   
 23. 23

  Nader uitgewerkt voorstel hoorzitting Microsoft inzake 'Recall' AI-toepassing

  De leden Valize (PVV) en Six Dijkstra (NSC) vormen een (informele) voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van het voorstel.