Petitie : Aanbieding van 'een Toekomstagenda en vacaturetekst voor een minister van Regiozaken' door Nationale DorpenTop, mede namens Regiobank

De vergadering is geweest

4 juli 2023
13:15 - 13:30 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • R. Bisschop (SGP)
  • R.J. Kamminga (VVD)
  • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
  • I. (Inge) van Dijk (CDA)
  • J.P. Kwint (SP)
  • L. Bromet (GroenLinks)
  • T.J. Bushoff (PvdA)
  • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
  • D.J. Eppink (JA21)
  • C.A.M. van der Plas (BBB)