E-mailprocedure : E-mailprocedure Voorstel lid Hagen (D66) om brieven inzake geluid van agenda CD Leefomgeving d.d. 17 mei a.s. te halen

De vergadering is geweest

16 mei 2023
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

Het lid Hagen (D66) stelt voor de brieven inzake geluid van de agenda van het CD Leefomgeving van morgen te halen en door te schuiven naar een volgend debat, aangezien de beantwoording van het SO Beleidsdoorlichting geluid d.d. 18 april jl. nog niet is ontvangen. Het betreft de brieven Beleidsdoorlichting geluid (Kamerstuk 32861, nr. 78) en Doorwerking WHO-normen geluid (Kamerstuk 29383, nr. 404).
U wordt verzocht om uiterlijk VANDAAG om 16.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Met vriendelijke groet,
Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel lid Hagen (D66) om brieven inzake geluid van agenda CD Leefomgeving d.d. 17 mei a.s. te halen

    Te behandelen:

    Loading data