Procedurevergadering : Procedurevergadering - LET OP: Afwijkende dag

De vergadering is geweest

16 maart 2023
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

 

Bijlagen

Deelnemers

 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H. Rahimi (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 16 maart 2023

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 15 maart 2023) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  WODC-onderzoek Naleving van de AVG door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vertaling Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Human Rights Impact Assessment (HRIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën (Kamerstuk 36200-VII-72)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Digital Trust Center en CSIRT-DSP

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie Woo-besluit inzake documenten over de hack bij ID-ware

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Technische briefing Landelijk Crisisplan Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie aangehouden motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel tot amenderende motie met de status van wetgeving in de Europawet (Kamerstuk 36305-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang onderhandelingen Dataverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planning van het commissiedebat Desinformatie en online platformen

  Het commissiedebat Desinformatie en online platformen wordt gepland met staatssecretaris BZK op 14 juni 2023 van 10.00-13.00 uur. 
 14. 14

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Geplande activiteiten
  22-03-2023 14.30 - 18.30 Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  23-03-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming) - 36264
  23-03-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale dienstverlening door de overheid
  30-03-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing AI-verdrag
  30-03-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Digitale inclusie
  05-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  11-04-2023 18.30 - 20.45 Rondetafelgesprek Online gebiedsverbod
  13-04-2023 11.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen
  11-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Opruimen vervuilde data
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Geplande procedurevergaderingen
  16-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering LET OP: Afwijkende dag
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 15. 15

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Desinformatie en online platformen (zie agendapunt 13)
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Hoorzitting TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen
  Rondetafelgesprek TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen; gevolgd door een hoorzitting
  Technische briefing Verzamelwet gegevensbescherming - 36264 (inventarisatie loopt tot 14/3 14.00 uur)
  Werkbezoek Kansen en risico’s van digitalisering in Estland (zie agendapunt 18)

  Plenaire debatten
  Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908)
  Tweeminutendebat Kunstmatige intelligentie (CD 25/1)
  Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)

   
 16. 16

  Kennisagenda

 17. 17

  Voorstel Werkbezoek Estland ´Kansen en risico´s van digitalisering´

 18. 18

  Rol van de commissie Digitale Zaken in het begroting- en verantwoordingsproces