E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Houwelingen (FvD) om de minister van VWS te verzoeken de beantwoording van een schriftelijke Kamervraag voor donderdag 13.00 uur aan de Kamer te doen toekomen | Uw reactie graag uiterlijk morgen 12.00 uur

De vergadering is geweest

14 september 2022
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u een verzoek aan van het lid Van Houwelingen (FvD) om namens de commissie de minister van VWS te verzoeken uiterlijk donderdag 15 september om 13:00 uur de beantwoording van een schriftelijke Kamervraag aan de Kamer te doen toekomen.
In deze schriftelijke Kamervraag wordt communicatie tussen het RIVM en CBS over het oversterfteonderzoek opgevraagd. Indien (nog) niet alle communicatie gedeeld kan worden, verzoekt het lid Van Houwelingen de communicatie te delen die sinds het ontvangen van deze Kamervraag is verzameld, alsmede een (korte) verklaring waarom het de afgelopen drie maanden nog niet is gelukt om deze Kamervraag te beantwoorden. Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgenmiddag, woensdag 14 september, om 12.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groeten,

Julie-Jet Bakker

Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Houwelingen (FvD) om de minister van VWS te verzoeken de beantwoording van een schriftelijke Kamervraag voor donderdag 13.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

    Te behandelen:

    Loading data