Gesprek : Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (verplaatst naar 22 november 2022)

De vergadering is verplaatst

13 oktober 2022
10:00 - 11:00 uur

Bijlage