Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

De vergadering is verplaatst

21 januari 2022
14:00 uur