E-mailprocedure : Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS te verzoeken de Kamer per brief een update te geven over de ontwikkelingen omtrent de Omikron-variant

De vergadering is geweest

6 december 2021
10:00 uur
Onderstaand treft u het verzoek aan van het Hijink (SP) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om voor a.s. dinsdag 12.00 uur per brief een update te geven over de ontwikkelingen omtrent de Omikron-variant in Nederland en elders in de wereld. Het lid Hijink zou daarin graag de kennis opgenomen willen hebben die nu beschikbaar is wat betreft het reproductiegetal, de risico’s op doorbraakinfecties en het aantal ziekenhuisopnames in relatie tot het aantal besmettingen.
 
Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 6 december 2021 om 10:00 uur of u het verzoek steunt*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. 
 
Met vriendelijke groet,
Mees Heller
Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hijink, M.  
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:10
Aan: Commissie VWS  
CC: Knol, J.J. (Joran); Uijl, D.  
Onderwerp: Verzoek mailprocedure
 
Goedemiddag,
 
Graag wil ik per mailprocedure om steun vragen voor het verzoek om voor dinsdag 12.00 uur per brief een update te krijgen van de minister of het RIVM over de ontwikkelingen omtrent de Omikron-variant in Nederland en elders in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan de kennis die nu beschikbaar is wat betreft het reproductiegetal, de risico’s op doorbraakinfecties en het aantal ziekenhuisopnames in relatie tot het aantal besmettingen. Aangezien deze informatie ook erg relevant is mbt de nog te behandelen wetgeving over 2G en CTB’s op de werkvloer willen we deze informatie graag dinsdag ontvangen.
 
Mvg
Maarten Hijink
SP
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS te verzoeken de Kamer per brief een update te geven over de ontwikkelingen omtrent de Omikron-variant

    Te behandelen:

    Loading data