E-mailprocedure : Verzoek om kabinetsreactie op brieven uit evenementensector

De vergadering is geweest

31 augustus 2021
14:00 uur
Geachte woordvoerders Cultuur en EZK,
 
Naar aanleiding van onderstaand verzoek van het lid Van Strien, Wuite en Kwint, graag laten weten of uw fractie kan instemmen met een verzoek om een kabinetsreactie op ondergenoemde brieven uit evenementensector, waarbij het met name gaat om informatie over de afwegingen en betrokkenheid vanuit OCW en EZK ten aanzien van de belangen van de cultuur- en evenementensector.
 
2021Z14604 Open brief Unmute Us m.b.t. demonstratie van zes steden voor heropening van evenementen per 1 september 2021   Brief derdenOCW
    
 
2021D30641 Brief derden (organisatie)Informatie AVE en Event Platform over evenementenbranche m.b.t. financiële situatie (2021Z14354) Alliantie van Evenementenbouwers (AVE) 18-08-2021
EZK

 
Graag reactie vóór dinsdag a.s. 14.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek vh lid Van Strien om kabinetsreactie op brieven uit evenementensector,

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nog te ontvangen antwoord op verzoek reactie minister op Brief Taskforce CCS: Steun culturele en creatieve sector voortzetten na 1 oktober a.s.

  (brievenlijst 2021Z15379 )