Notaoverleg : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - wordt tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

6 december 2021
10:00 - 20:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(notaoverleg wordt tot nader order uitgesteld) 

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen dezelfde sprekersvolgorde als bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 

Bijlage