E-mailprocedure : Voorstel tot het organiseren van een petitie-aanbieding over de vaccinatiestrategie aangaande zorgmedewerkers , 14 april van 12:00 tot 12:15 uur

De vergadering is geweest

13 april 2021
16:30 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
De commissie heeft gistermiddag onderstaande mail gekregen van Marc Nelissen (bestuurder MC Wetering, Amsterdam) met hierin het verzoek om nog voorafgaand aan het komende debat over de ontwikkelingen rondom het coronadebat een petitie aan de commissie aan te bieden over de vaccinatiestrategie van het kabinet aangaande zorgmedewerkers. Zie onderstaande mail en bijlagen voor het volledige verzoek.
 
In overleg met uw fungerend voorzitter en de aanbieder van de petitie wordt u voorgelegd om deze petitie-aanbieding morgenmiddag op digitale wijze te organiseren.
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 13 april 2021, om 16.30 uur aan te geven:
 
  1. Of u kunt instemmen met het organiseren van deze petitieaanbieding morgen 14 april 2021 van 12.00 tot 12.15 uur (op digitale wijze);
  2. Of uw fractie zal deelnemen aan deze aanbieding en zo ja, wie van uw fractie hierbij aanwezig zal zijn.
De aangemelde leden die de aanbieding bij zullen wonen, ontvangen zo snel mogelijk via Outlook een vergaderverzoek met hierin de betreffende Pexip-locatielink en de bijhorende pincode (uiteraard onder voorbehoud dat de commissie instemt met deze petitie-aanbieding).
 
Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
Indien dit voorstel niet wordt gehonoreerd, dan zal deze brief worden behandeld op de brievenlijst van uw commissie tijdens de procedurevergadering van 21 april 2021.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel tot het organiseren van een petitie-aanbieding over de vaccinatiestrategie aangaande zorgmedewerkers op woensdag 14 april van 12:00 tot 12.15 uur

    Te behandelen:

    Loading data