Technische briefing

Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie'

Technische briefing: "Draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie'"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Draaiboek Triage | 23 februari 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
Bijlage
Download Presentatie Federatie Medisch Specialisten

Deelnemers


Agendapunten

1
Voor deze technische briefing zijn uitgenodigd:

Details

In de Kamer aanwezig:
Dhr. Héman - Voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);
Dhr. van Benthem – Voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en KNO-arts;
Mevr. Eckenhausen - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Op digitale wijze aanwezig: 
Mevr. Van Stijn - Vice-Voorzitter taskforce Acute Infectiologische bedreigingen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), Intensivist (neemt op digitale wijze deel);
Mevr. De Vries - Hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde en Kinderarts 
(neemt op digitale wijze deel);
Dhr. Sie - Vice-Voorzitter Federatie Medisch Specialisten (FMS), Anesthesioloog (neemt op digitale wijze deel).

Gerelateerde zaken