Algemeen overleg

Huiselijk geweld/Kindermishandeling (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Huiselijk geweld/Kindermishandeling (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 18 februari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Huiselijk geweld/Kindermishandeling - 8 februari 2021, 13.00 - 17.30 uur; agendapunt toegevoegd