Rondetafelgesprek

Binnen- en buitenstedelijk bouwen

Rondetafelgesprek: "Binnen- en buitenstedelijk bouwen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie hoorzitting / rondetafelgesprek Binnen- en buitenstedelijk bouwen 29 oktober 2020

Agendapunten

1
Programma rondetafelgesprek Binnen- en buitenstedelijk bouwen

Details


Blok 1: Gemeenten en provincies 14.30-15.00 uur
  • Erik Ronnes – gedeputeerde Brabant
  • Huib van Essen- gedeputeerde Utrecht

Blok 2: Planbureaus 15.10-15.40 uur 
  •  David Hamers - plaatsvervangend sectorhoofd PBL

Blok 3: Bouw en landschap 15.50-16.20 uur
  • Maxime Verhagen- Bouwend Nederland (voorzitter bestuur)
  • Hank Bartelink- Landschappen NL (directeur-bestuurder)

Blok 4: Wetenschap 16.30-17.00 uur
  • Friso de Zeeuw – Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
  • Reimar von Meding- Algemeen directeur KAW

 
2
Position papers

Te behandelen: