Wetgevingsoverleg : Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

De vergadering is geweest

30 november 2020
9:30 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor Sport en corona

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (Kamerstuk 30234-244)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag Informele Videoconferentie voor EU Sportministers - 2 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Factsheet Lichamelijke activiteit en Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen (Kamerstuk 25295-437)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie Advies Sportraad organisatie en financiering van de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor Sport en corona II

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data