Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over het onderdeel Sport en Bewegen VWS 2021
Stenogram
Download Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 - 30 november 2020, 09.30-14.00 uur - Spreektijd toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken)

Te behandelen:

12
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: