Inbreng schriftelijk overleg

Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689 nr. 1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067).

Inbreng schriftelijk overleg: "Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689 nr. 1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067). "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie inbreng schriftelijk overleg - Monitor Polisaanbod 2020 (Kamerstuk 29689 nr. 1069) en het Risicovereveningsmodel 2021 (Kamerstuk 29689-1067). - 30 juli 2020 - 14.00 uur - toevoeging agendapunt

Agendapunten