Wetgevingsoverleg : Water en wadden

De vergadering is geweest

1 december 2020
17:00 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd en agendapunt * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 8 en 4; VVD 11 en 5; GL 7 en 3,5; CDA 8 en 4; SP 7 en 3,5; D66 8 en 4; PvdA 6 en 3; CU 4 en 2; PvdD 4 en 2; SGP 3 en 1,5; DENK 3 en 1,5; 50PLUS 3 en 1,5; FvD 2 en 0,5; Krol 1 en 0,5, Van Kooten-Arissen 1 en 0,5 en Van Haga 1 en 0,5 min.
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  35570-J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Deltaprogramma 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2021 (Kamerstuk 35570-J-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  18e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  MIRT Overzicht 2021 - wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opzet beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken naar aanleiding van het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Update droogteperiode – overgang naar normaal waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie m.e.r. inzake het rapport over het onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit van milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 en onderzoek vertragingen verbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 en onderzoek vertragingen verbinding (Kamerstuk 23645-711)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Leefomgeving over de milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data