E-mailprocedure : Verlenging duur notaoverleg justitieketen op 30 juni i.v.m. toevoeging VAO's

De vergadering is geweest

23 juni 2020
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid:
 • Het notaoverleg met een half uur te verlengen
 • De volgende VAO’s mee te nemen in dit notaoverleg:
 • VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)
 • VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 4/3)
 • VAO Strafrechtketen (AO d.d. 5/3)
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-GeneraalVan: Commissie J&V
Verzonden: maandag 22 juni 2020 09:18
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: verlenging duur notaoverleg justitieketen op 30 juni i.v.m. toevoeging VAO's
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de voorgestelde toevoeging van een aantal VAO’s aan het notaoverleg over de justitieketen op 30 juni 2020 (zie onderstaande e-mail), wordt u voorgesteld het notaoverleg met een half uur te verlengen. De indicatieve spreektijd in eerste termijn blijft ongewijzigd. De verlenging is bedoeld om ruimte te creëren in de tweede termijn voor het indienen van moties.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 23 juni a.s. om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verlenging duur notaoverleg justitieketen op 30 juni i.v.m. toevoeging VAO's

  Te behandelen:

  Loading data