Inbreng schriftelijk overleg : Leefstijlpreventie

De vergadering is geweest

9 september 2020
14:00 uur
Noot: Verzoek om duidelijk te vermelden op welke van de brieven een bepaalde
passage betrekking heeft

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale aanpak van lachgas (Kamerstuk 24077-452)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op de petitie van het Diabetes Fonds over 'Schrap kortingen op suikerbommen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie en vervolg van Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2016

  Te behandelen:

  Loading data