26
mei
Besloten debat
26 mei 2020 15:00
E-mailprocedure

Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

E-mailprocedure: "Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 15:16
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 25 mei 2020 14:51
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan de geannoteerde agenda van de JBZ-raad d.d. 4-5 juni 2020.
 
Gelet op het beperkte aantal fysieke commissieactiviteiten wordt het algemeen overleg ter voorbereiding op de JBZ-raad omgezet in een schriftelijk overleg.
 
U wordt voorgesteld de inbrengdatum voor dit schriftelijk overleg vast te stellen op vrijdag 29 mei a.s. om 12.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, dinsdag 26 mei om 15.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel inbrengdatum schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie op 26 mei 2020

Agendapunten