Wetgevingsoverleg : Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

De vergadering is geweest

25 maart 2020
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)
 • F. Azarkan (DENK)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • W.R. van Haga (Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

  Gezien de beperkte duur van dit wetgevingsoverleg en de omstandigheden waaronder dit overleg wordt gehouden, stelt de commissievoorzitter voor om bij de behandeling van deze incidentele begrotingswetten de spreektijden te beperken tot 5 minuten per fractie en deze spreektijden strikt te doen naleven
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda extra ingelaste Eurogroep van 24 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda ingelaste informele Ecofinraad 23 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Eurogroep van 16 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overleg bankensector 19 maart 2020 en financieringsbehoefte i.v.m. noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Noodpakket banen en economie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel van betaling voor ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data