Wetgevingsoverleg

Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg: "Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 maart 2020, over het Noodpakket banen en economie
Stenogram
Download Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Details

Gezien de beperkte duur van dit wetgevingsoverleg en de omstandigheden waaronder dit overleg wordt gehouden, stelt de commissievoorzitter voor om bij de behandeling van deze incidentele begrotingswetten de spreektijden te beperken tot 5 minuten per fractie en deze spreektijden strikt te doen naleven
6
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: