Rondetafelgesprek

Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden

Rondetafelgesprek: "Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie rondetafelgesprek Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden d.d. 12 maart

Deelnemers


Agendapunten

2
Scope

Details

Op 17 december 2019 is de Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over als noodmaatregel een permanente afsluiting van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden (Kamerstuk 31409, nr. 269) aangenomen. De minister wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de zuidelijke vaarroute permanent af te sluiten voor grote containerschepen, en de Kamer hierover te informeren. Naar aanleiding van de storm Ciara is deze kwestie opnieuw actueel geworden. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een rondetafelgesprek met deskundigen te organiseren om meer informatie te krijgen over de vaarroute, de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom afsluiten en andere opties om de veiligheid op zee en voor de leefomgeving te vergroten.

 
3
Programma

Details

Blok 1: korte presentatie
Uitleg vaarroutes op zee                                                                             10.00 – 10.30 uur
 
Jan van Zanten - Kustwacht

 
Blok 2: rondetafelgesprek                                                                         10.30 – 12.00 uur
Gesprek met deskundigen
 
Fred Soons – Universiteit Utrecht
Niels van de Minkelis - KVNR
Jan van Zanten - Kustwacht
Paul van Gurp - ministerie IenW
Willy Dekker - RWS