E-mailprocedure : Voorstel van het lid Schonis (D66) om het algemeen overleg Mobiliteitsfonds van 11 december 2019 te annuleren

De vergadering is geweest

29 november 2019
11:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
Het lid Schonis (D66) stelt voor het algemeen overleg Mobiliteitsfonds van 11 december 2019 te annuleren. Dit omdat het wetsvoorstel ten behoeve van het Mobiliteitsfonds reeds in een vergevorderd stadium is en de Kamer binnen enkele weken het wetsontwerp ontvangt. Zodra het wetsontwerp is ontvangen kan de Kamer dit via de gebruikelijke procedure voor wetsvoorstellen in behandeling nemen.
U wordt verzocht om uiterlijk morgen, vrijdag 29 november, om 11.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) door te geven of u instemt met het voorstel.
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
Met vriendelijke groeten,
 
Miguel Israel
Griffier vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Schonis (D66) om het algemeen overleg Mobiliteitsfonds van 11 december 2019 te annuleren

    Te behandelen:

    Loading data