E-mailprocedure : Voorstel Kröger (GL) uitstel SO Aanvullingsbesluit Geluid

De vergadering is geweest

27 november 2019
17:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Kröger (GL) stelt voor om het schriftelijk overleg van morgen (28 november 2019) over het Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (Kamerstuk 35054, nr. 13) uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Dit in verband met het RIVM-rapport ‘wijziging beschermingsniveau geluid bij omgevingswet, inzicht in de grootste effecten’ dat de gelijkwaardigheid van het beschermingsniveau vergelijkt. Het lid Kröger geeft aan dat dit rapport (nog) niet gedeeld is met de Kamer, maar wel relevant kan zijn voor de inbreng van het schriftelijk overleg.
 
Het lid Kröger stelt voor de minister voor Milieu en Wonen te verzoeken het rapport en eventuele andere relevante informatie naar te Kamer te sturen en het schriftelijk overleg in principe een week na ontvangst van deze informatie te houden.
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag 27 november om 17.00 uur (via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u instemt met het voorstel.
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
Met vriendelijke groet,
Brenda Schuurkamp
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Kröger (GL) uitstel SO Aanvullingsbesluit Geluid

    Te behandelen:

    Loading data