18
okt
Besloten debat
18 oktober 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders

E-mailprocedure: "Verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 12:42
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure inzake verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mede dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 13:13
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure inzake verzoek informatie nav schriftelijke vragen over het proces Wilders
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Markuszower (PVV-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 18 oktober, om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,

mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Markuszower, mr. G. (Gidi 2k)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 13:05
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Spoed e-mail procedure
 
Geachte griffier,
 
Graag zou de PVV aan de commissie willen voorstellen, via een spoed-emailprocedure met als deadline morgen 18 oktober 12.00h, om het volgende verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid te doen.
 
Op 14 oktober jl. stuurde de minister antwoorden op drie sets schriftelijke vragen naar de Kamer. Het betreft de vragen van:
-         Het lid Kuiken (PvdA) inzake ‘Bewijs voor bemoeienis proces Wilders, PVV leider overweegt stappen’ ingezonden dd. 2 september 2019
-         De leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) inzake ‘Bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders’, ingezonden dd. 4 september 2019
-         De leden Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) inzake ‘Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen ‘Kwaadaardige’ Wilders’, ingezonden dd. 10 september 2019
 
In de begeleidende brief bij de beantwoording van deze vragen schrijft de minister dat hij ‘opdracht heeft gegeven om nader te bezien of er binnen de organisatie nog relevante documenten voorhanden zijn die mij tot nu toe niet bekend waren.’
 
Het verbaast ons dat we vervolgens uit de Telegraaf (16-10-2019) extra informatie over datzelfde onderzoek moeten vernemen namelijk dat ‘Het tweede verzoek houdt in dat ‘specialisten’ op zoek gaan naar ‘documenten’ die aantonen dat er druk is uitgeoefend door Justitie op het OM. Binnen twee maanden krijgt de Kamer de bevindingen, zegt de CDA-bewindsman. Een externe partij houdt toezicht, belooft de minister.’
 
De PVV verzoekt de minister om per ommegaande, doch uiterlijk binnen een week,  de Kamer te informeren over:
•          de exacte opdracht en reikwijdte van dit onderzoek
•          wie gaat het onderzoek uitvoeren
•          wie houdt er toezicht
•          de deadline
 
Daarnaast willen wij de minister verzoeken om, met een beroep op artikel 68 van de Grondwet, de schriftelijke vragen van de leden Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) zoals hierboven genoemd, alsnog per ommegaande, doch uiterlijk binnen een week, elke vraag separaat en volledig te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 

Gidi Markuszower
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
PVV | Woordvoerder Justitie & Veiligheid
 
 
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure J&V d.d. 18 oktober 2019

Agendapunten