15
okt
Besloten debat
15 oktober 2019 14:00
E-mailprocedure

Verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel

E-mailprocedure: "Verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:16
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek niet wordt gesteund door een meerderheid. Daarnaast hebben slechts drie leden zich aangemeld voor het gesprek. Dat is ook onvoldoende het gesprek doorgang te laten vinden.
 
Met vriendelijke groet,
 mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 12:51
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Bijgevoegd treft u aan een verzoek om een gesprek met een aantal Libanese parlementariërs over mensenhandel/mensensmokkel.
 
Volgens de commissieagenda zou dit gesprek kunnen plaatsvinden op dinsdag 5 november van 17.00 tot 18.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 15 oktober a.s. om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek en zo ja, of u hieraan zult deelnemen.
 
Het gesprek zal alleen doorgang vinden indien het verzoek wordt gesteund door een meerderheid en daaraan tenminste vijf leden zullen deelnemen.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: MAAS Pieter
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 14:20
Aan: Commissie J&V
CC: POLOSA Antonio; WAINDRICH Ilse
Onderwerp: Request to meet with members of the Lebanese Parliament (5-7 Nov)
 
Dear members of the Committee for Justice and security,
 
With reference to the attached letter, Members of the Lebanese Parliament will be visiting the Netherlands between 5-7 November and would like to engage in conversation with the committee.
 
Your swift reply whether and when such a meeting would be possible will be highly appreciated.
 
Best regards,
 
Pieter Maas
Manager AVRR
 
Assisted Voluntary Return and Reintegration
International Organization for Migration
The Hague – The Netherlands
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek gesprek met Libanese parlementariërs inzake mensenhandel/mensensmokkel op 15 oktober 2019

Agendapunten