Algemeen overleg

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg: "Slachtofferbeleid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Slachtofferbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Slachtofferbeleid op 27 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
WODC onderzoeksrapport ‘Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers’

Te behandelen: