Algemeen overleg : Slachtofferbeleid

De vergadering is geweest

27 november 2019
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • F. Azarkan (DENK)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • M. Groothuizen (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Bescherming belangen slachtoffers bij publicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  WODC onderzoeksrapport ‘Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fonds voor nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland en enkele toezeggingen op het gebied van schade

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Zelfstandig woonverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie op het rondetafelgesprek van 25 september jl. inzake slachtoffers in de strafrechtketen en de media

  Te behandelen:

  Loading data