E-mailprocedure : Planning van het AO Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

21 februari 2019
16:00 uur
Geachte woordvoerders AO Wetenschapsbeleid,
 
Het AO Wetenschapsbeleid is gepland op 7 maart a.s. Zie hieronder de agenda:
do 07-03-2019 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 
In de OCW-procedurevergadering vanochtend is gesproken over de planning van het AO i.v.m. de wens om voorafgaand aan het AO een rondetafelgesprek te plannen over wetenschappelijke diversiteit.
De voorzitter heeft voorgesteld via een spoed-emailprocedure na te gaan waar de voorkeur van de commissie naar uitgaat:
  • Optie 1:  AO uitstellen en rondetafel plannen vóór het meireces (voorstel Rondetafel op procedurevergadering van 14 maart a.s.)
  • Optie 2: AO door laten gaan en onderdeel Wetenschappelijke diversiteit in een later AO aan de orde laten komen (voorafgegaan door een rondetafel)
  • Optie 3: AO door laten gaan op 7 maart a.s. en geen rondetafelgesprek plannen als commissieactiviteit
 
Graag verneem ik heden vóór 16.00 uur waar de voorkeur van uw fractie naar uitgaat.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. (Eveline) C.E. de Kler
griffier commissie OCW

Besluit: het AO wordt uitgesteld. Voorafgaand aan het AO wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met optie 1: VVD, PVV, CDA, GL, PvdA en de . De fractie van D66 opteert voor optie 3.