Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Personen- en familierecht (verplaatst naar 11 december 2019)

Algemeen overleg: "Personen- en familierecht (verplaatst naar 11 december 2019)"Deze vergadering is verplaatst naar 11 december 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Personen- en familierecht op 27 november 2019