Rondetafelgesprek : Afhandeling van de containerramp MSC Zoe

De vergadering is geweest

10 april 2019
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Aukje de Vries (VVD), Von Martels (CDA), Schonis (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Wassenberg (PvdD) melden zich aan voor deelname aan dit rondetafelgesprek.

Bijlage

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Programma

  Er bestaan vragen bij verschillende partijen over de containerramp met de MSC Zoe. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de oorzaak, de respons van de diensten en overheden, de bergingsoperatie en de gevolgen voor de natuur, visserij en recreatie in de regio. Op alle vlakken zijn er lessen te leren en mogelijk verbeteringen in regels, procedures en samenwerkingen te realiseren. Deze lessen en mogelijke verbeteringen brengt de commissie graag met dit rondetafelgesprek in beeld. Mogelijkerwijs kan dit ook behulpzaam zijn voor de resterende opruimwerkzaamheden. Los van dit incident is het de vraag of de huidige regels rond containers, het sjorren van de lading op schepen en de stevigheid en vindbaarheid van containers verbeterd moet worden en zo ja hoe. Eén van de vragen hierbij is of de nationale en internationale regels voldoen.
   
  De centrale vraag bij dit rondetafelgesprek met de Kamerleden is welke lessen er geleerd kunnen worden van de containerramp met de MSC Zoe en hoe een soortgelijke ramp in het vervolg voorkomen kan worden.

  Blok 1: Bestuurders 13.00 - 14.00 uur                                                                                               
  • Ferd Crone - Veiligheidsregio Fryslân – burgemeester Leeuwarden
  • Ineke van Gent - Samenwerkingsverband De Waddeneilanden – burgemeester Schiermonnikoog
  • Michele Blom - Rijkwaterstaat
  • Henk Staghouwer - Gedeputeerde Provincie Groningen
  • Klaas Kielstra – Gedeputeerde Provincie Friesland
   
  Blok 2: Natuur/milieu/omgeving 14.00 - 15.00 uur                                                                  
  • Ellen Kuipers - Waddenvereniging
  • Arjen Kok - Natuurmonumenten
  • Floris van Hest  - Stichting de Noordzee
  • Johan Nooitgedagt - Nederlandse Vissersbond
  • Tjisse van der Heide - RUG
   
  Blok 3: Maritiem 15.00 - 16.00 uur                                                                                            
  • Edwin van der Pol - Kustwacht
  • Bas Buchner - MARIN (Maritime Research Institute Nederland)
  • René Putters - Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Niels van de Minkelis - KVNR
  • Gerard Baks - International Lashing Service B.V.
  De lijst van genodigden is onder voorbehoud van bevestiging van deelname.
  Eventuele wijzigingen in dit verband worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met informatie over dit rondetafelgesprek.
 2. 2

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data