Algemeen overleg

Leraren

Algemeen overleg: "Leraren"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Leraren, 11-10-2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Leraren

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Nog te ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen De loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, en de om die reden stukgelopen cao-onderhandelingen

Te behandelen:

7
Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel die het moeten doen met een veel lagere loonsverhoging en die niet de forse bonus ontvangen die leerkrachten wel ontvangen

Te behandelen:

8
Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over miljoenen die zijn bedoeld voor onderwijs maar terecht komen bij commerciële bureaus

Te behandelen:

9
Schriftelijke vragen van de leden Westerveld en Kwint over het bericht Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus

Te behandelen:

10
Schriftelijke vragen van het lid Van den Hul over een immens lerarentekort op de Amsterdamse basisscholen

Te behandelen: