Algemeen overleg

Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Algemeen overleg: "Toekomst van rekenen in het vo en mbo "Deze vergadering is geweest
Spreektijd 5 minuten per fractie
(incl. half uur pauze)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2019, over toekomst van rekenen in het vo en mbo
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Toekomst van rekenen in het vo en mbo, 23-1-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) in reactie op de Kamerbrief over de toekomst van rekenen in vo en mbo van 9 november

Te behandelen:

4
Beantwoording vragen commissie over een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing

Te behandelen: