Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Kindermishandeling/Huiselijk geweld (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Kindermishandeling/Huiselijk geweld (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg - Kindermishandeling/Huiselijk geweld - 19 maart 2020 - 10.00-13.30 uur; agendapunt toegevoegd