E-mailprocedure : Uitwerking (concept)programma RTG Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab)

De vergadering is geweest

20 november 2018
17:00 uur
Van: Commissie SZW
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 9:45
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: Spoed e-mailprocedure: Uitwerking (concept)programma RTG Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), uw reactie uiterlijk dinsdag 20 november om 17.00 uur!!
Urgentie: Hoog

 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
In de procedurevergadering van 11 november jl. is besloten om op maandag  3 december a.s. een rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) te organiseren. Tevens is besloten om een voorbereidingsgroep een (concept)programma op te laten stellen en dit (concept)programma via een emailprocedure ter besluitvorming aan de commissie voor te leggen.
De leden Van Kent (vz), Wiersma, Heerma en Van Weyenberg hebben in de bijeenkomst van de voorbereidingsgroep op donderdag 15 november jl. het onderstaande (concept)programma opgesteld.
 
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 20 november a.s. om 17.00 uur van u of het programma kan worden vastgesteld. Indien ik niets van u vernomen heb ga ik ervan uit dat dit het geval is.
 
Met vriendelijke groet
Marc Esmeijer
Griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Uitwerking (concept)programma RTG Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab)

    Te behandelen:

    Loading data