Debat geweest
25 april 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Omzetten algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 naar schriftelijk overleg
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 25-4-2019
Brief lid / fractie
Download Rappel beantwoording schriftelijke vragen over experiment promotieonderwijs (ivm AO Wetenschapsbeleid)
Brief lid / fractie
Download Embargo-exemplaar van De Staat van het Onderwijs
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW-procedurevergadering, 25-4-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brief over Europees programma Horizon Europe

Details

Besluit: De brief (voortouw cie EZK) kan worden geagendeerd voor AO Wetenschapsbeleid op 14 mei a.s. en voor AO Concurrentieraad op 21 mei a.s.
2
Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl.

Details

Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl. betreffende uitstel van moment van aanbieding stategische agenda hoger onderwijs aan de Kamer:
Besluit: besluitenlijst wijzigen en nieuwe commissiebrief aan minister sturen waarin wordt aangegeven dat de commissie graag de hóófdlijnen van de strategische agenda kort na het zomerreces ontvangt (en niet de héle strategische agenda).
3
Brievenlijst

Te behandelen:

10
Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2017-2023" van Rathenau Instituut
30
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019 (Kamerstuk 21501-34-309)

Te behandelen:

32
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

22. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
29. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
33. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
36. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
52. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
53. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
66. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
72. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
79. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
81. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
95. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)

Dertigledendebatten
6. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
9. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW) INGETROKKEN?
12. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
15. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
24. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
49. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
83. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
33
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
 • di 14-05-2019 13.30 - 13.45PetitieVerzoek tot aanbieding petitie 'Begrip voor de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars'
 • di 14-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 22/23 mei
 • di 14-05-2019 17.00 - 22.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • wo 15-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'
 • wo 15-05-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing Stelseladvies Raad voor Cultuur
 • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
 • do 16-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’
 • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg, zie 14 mei 2019)
 • do 16-05-2019 10.15- 13.15Algemeen overleg Streekomroepen
 • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
 • wo 22-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
 • wo 22-05-2019 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
34
.

Details

 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
 • wo 29-05-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • di 04-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
 • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
 • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
 • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
 • do 13-06-2019 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
 • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
 • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet en het jaarverslag 2018
 • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
 • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
 • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
35
Schriftelijke overleggen etc openstaand 190319
36
Lijst met openstaande toezeggingen
45
Terugblik activiteiten Kennisversterking Wetenschapsbeleid en publicaties