Debat geweest
7 februari 2018 | 15:00 - 16:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 7 februari 2018
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda procedurevergadering VWS - 7 februari 2018 - 15.00-16.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen

Te behandelen:

6
Goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten (Uitvoering motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten (Kamerstuk 34470-13))

Te behandelen:

10
Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De Telegraaf van 3 december 2017

Te behandelen:

22
Uitvoering motie van het lid Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar (Kamerstuk 314725-XVI-10)

Te behandelen:

24
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34543 Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering   antidopingbeleid). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
 2. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)
 3. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 2. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
 3. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 4. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 5. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
 6. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
 7. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
 8. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
 9. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
 10. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
 12. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 24 januari 2018)
 13. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
 14. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)

VAO’s/VSO’s      
 1. VAO Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg (AO van 1 februari 2018 met als eerste spreker het lid Hijink)
      
25
Verzoek van het Ministerie van VWS om het Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 22 maart 2018 te verplaatsen naar een later tijdstip
26
Aanbod van de minister voor Medische Zorg voor een technische briefing over de zorgramingen
28
Verzoek om het AO Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg, gepland op 7 maart, met een aantal weken uit te stellen.

Te behandelen:

30
Verzoek lid Hijink (SP) om reactie op bericht Telegraaf.nl d.d. 6 februari 2018 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet'.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid De Vries (VVD) om een reactie op bericht Skipr.nl d.d. 2 februari 2018 ''Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg d.d. 4 april 2018

Te behandelen: