Agendapunten

  1. Wij Staan Op! aanbieding van het handvest 'Iedereen is gelijk in het anders zijn'.