Debat geweest
28 november 2017 | 16:30 - 19:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum, 28-11-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Aandachtspunten rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum

Details

De commissie heeft in haar procedurevergadering van 14 september jl. naar leiding van het rapport ‘Beroep op het mbo’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, zie bijlage) besloten een rondetafelgesprek te organiseren. Vragen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:
 • in hoeverre is het mbo voldoende wendbaar wanneer de vraag van het afnemend beroepenveld wijzigt?
 • wat is er nodig om binnen het mbo adequaat in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt binnen het systeem?
 • zijn er heel andere aanpakken mogelijk dan werken met landelijke kwalificatiedossiers (zoals accreditatie)?
 • hoe kunnen – in een snel veranderende arbeidsmarkt – mbo-studenten worden opgeleid die voldoen aan de vragen van de samenleving en de arbeidsmarkt?
2
Genodigdenlijst

Details

Blok I  (16.30 -17.10)

Auteurs SCP-rapport ‘Beroep op het mbo;betrokkenen over de responsiviteit van
het middelbaar beroepsonderwijs Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Monique Turkenburg
 • Ria Vogels
   
Blok II (17.10 -18.00)
 
 • SBB, André Timmermans
 • ROC van Amsterdam/Flevoland, Gerrit Vreugdenhil
 • Leidsche instrumentmakers School, Dick Harms
 • ROC Friese Poort, Remco Meijerink, vz CvB
 • ROC van Twente, Alfred Evers
 • ONL, Hans Biesheuvel
 
Blok III (18.10 – 19.00)
 
 • Marc van der Meer, onderwijsarbeidsmarktdeskundige
 • Prof. dr. Rolf van der Velden, ROA Maastricht
 • Kees Noorman, Ondernemersvereniging Amsterdam (afgemeld)
 • Jasper van Doremalen, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
 • Tamar van Gelder, AOb
 • Patrick Woudstra, Beter Onderwijs Nederland
3
Position papers

Te behandelen:

4
Aanbieding rapport 'Beroep op het mbo' van SCP
5
Aanbieding advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs' van SER

Gerelateerde zaken