Agendapunten

 1. Aandachtspunten rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum

  De commissie heeft in haar procedurevergadering van 14 september jl. naar leiding van het rapport ‘Beroep op het mbo’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, zie bijlage) besloten een rondetafelgesprek te organiseren. Vragen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:
  • in hoeverre is het mbo voldoende wendbaar wanneer de vraag van het afnemend beroepenveld wijzigt?
  • wat is er nodig om binnen het mbo adequaat in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt binnen het systeem?
  • zijn er heel andere aanpakken mogelijk dan werken met landelijke kwalificatiedossiers (zoals accreditatie)?
  • hoe kunnen – in een snel veranderende arbeidsmarkt – mbo-studenten worden opgeleid die voldoen aan de vragen van de samenleving en de arbeidsmarkt?
 2. Genodigdenlijst

  Blok I  (16.30 -17.10)

  Auteurs SCP-rapport ‘Beroep op het mbo;betrokkenen over de responsiviteit van
  het middelbaar beroepsonderwijs Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Monique Turkenburg
  • Ria Vogels
    
  Blok II (17.10 -18.00)
   
  • SBB, André Timmermans
  • ROC van Amsterdam/Flevoland, Gerrit Vreugdenhil
  • Leidsche instrumentmakers School, Dick Harms
  • ROC Friese Poort, Remco Meijerink, vz CvB
  • ROC van Twente, Alfred Evers
  • ONL, Hans Biesheuvel
   
  Blok III (18.10 – 19.00)
   
  • Marc van der Meer, onderwijsarbeidsmarktdeskundige
  • Prof. dr. Rolf van der Velden, ROA Maastricht
  • Kees Noorman, Ondernemersvereniging Amsterdam (afgemeld)
  • Jasper van Doremalen, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
  • Tamar van Gelder, AOb
  • Patrick Woudstra, Beter Onderwijs Nederland
 3. Position papers

  Te behandelen:

 4. Aanbieding rapport 'Beroep op het mbo' van SCP

 5. Aanbieding advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs' van SER

 6. Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017

  Te behandelen: