Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180612
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 21-6-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 21-6-2018
Brief lid / fractie
Download Verplaatsen AO Laaggeletterdheid
Lijst met EU-voorstellen
Download Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Planning van werkzaamheden rond behandeling OCW-begroting 2019

Details

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni jl. is meegedeeld dat de OCW-begrotingsbehandeling plaatsvindt in de week van 30 oktober a.s.

Ingestemd met volgend behandelingsvoorstel:
 • Inbrengdatum feitelijke vragen: maandag 1 oktober a.s.;  antwoorden regering 25 oktober a.s.
 • Begrotingsonderzoek: woensdag 17 oktober a.s.
 • Plenaire behandeling OCW-begroting 2019: in de week van 30 oktober a.s. (is reeds vastgesteld)
 • WGO Cultuur:  maandag 19 november a.s.
 • WGO Media:  maandag 26 november a.s.
23
Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO, het Formatiebesluit WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met wijziging van de bekostigingssystematiek voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Te behandelen:

30
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 19-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Actiecomité Bongerd moet Blijven tot aanbieding petitie voor behoud van Den Bongerd in Oss 
 • di 19-06-2018 14.15 - 15.00 Vergadering Voorbereidingsgroep kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt (alleen voor leden uit de voorbereidingsgroep)
 • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten 
 • wo 20-06-2018 15.30 - 16.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Wetenschapsbeleid (alleen voor leden uit de voorbereidingsgroep)
 • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 21-06-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek 
 • do 21-06-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationalisering 
 • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg  Over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018 
 • di 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school 
 • di 26-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs O
 • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs 
 • wo 27-06-2018 15.15 - 16.30 Rondetafelgesprek Passend onderwijs (besloten deel) 
 • wo 27-06-2018 16.30 - 18.45 Rondetafelgesprek Passend onderwijs 
 • do 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid 
 • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
 • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
 • wo 04-07-2018 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek 
 • do 05-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs 
 • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
 • do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo
31
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
42. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
44. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW) (wordt ingetrokken)
55. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

41. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
45. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
92. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
95. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
32
Overzicht van alle dossiers op OCW-terrein
37
Voorstel Versterking Kennispositie Leven Lang Ontwikkelen
38
Concept-werkprogramma Onderwijsraad 2019, mogelijkheid verzoekadvies

Details

Besluit: De Onderwijsraad wordt verzocht aan de Kamer een advies uit te brengen inzake Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs (o.a. onderzoek naar aannames over de 'meisjesvoorsprong' in het huidige onderwijs).