Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 februari 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  De nieuwe datum voor het uitgestelde AO Onderwijsachterstandenbeleid is 15 maart a.s.

 2. 2

  Gezien het aantal stukken dat afgelopen week is binnengekomen, wordt 8 maart a.s. een procedurevergadering ingepland.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  34812 Nota van wijziging inzake Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Investeren in onderwijskansen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel verzending vier BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissie vergadering 'Empowering women and girls in media and ICT: key for the future' d.d. 8 maart 2017

 12. 12

  Lijst met EU-voorstellen OCW, pv 15-2-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 14. 14

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

  10. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, staatssecretaris SZW)
  12. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
  15. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  16. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
  22. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
  24. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  29. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
  51. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
  68. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
 15. 15

  Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarplanning 2018 OCW

  Te behandelen:

  Loading data