Debat geweest
15 februari 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen OCW, pv 15-2-2018
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180201
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 15-2-2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 15-2-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De nieuwe datum voor het uitgestelde AO Onderwijsachterstandenbeleid is 15 maart a.s.
2
Gezien het aantal stukken dat afgelopen week is binnengekomen, wordt 8 maart a.s. een procedurevergadering ingepland.
3
Brievenlijst
11
Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissie vergadering 'Empowering women and girls in media and ICT: key for the future' d.d. 8 maart 2017
13
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

14
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

Details

10. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, staatssecretaris SZW)
12. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
15. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
16. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
22. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
24. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
29. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
51. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
68. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)