Debat geweest
16 november 2017 | 13:00 - 17:00
Algemeen overleg

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Algemeen overleg: "Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn "Deze vergadering is geweest
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd) 


SPREEKTIJD PER FRACTIE 7 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 16 november 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Details

Ten aanzien van Kamerstuk 33037, nr. 190 is tijdens de procedurevergadering op 11 april 2017 afgesproken uitsluitend te spreken over die onderdelen die betrekking hebben op het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie op een brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vakgroep pluimveehouderij NOP van LTO Nederland inzake het niet verlengen van de regeling productierechten meststoffenwet (POR) en VGO (fijnstof emissiereductie)

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek commissie over de paper van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) d.d. 4 juli 2017 getiteld ‘Aanvulling op NAV-visie voor zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van 20 maart’

Te behandelen:

23