Algemeen overleg : Jeugdhulp

De vergadering is geweest

8 juni 2017
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapporten van de Inspectie Jeugdzorg/Toezicht Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortbestaan Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de Inspectie Jeugdzorg naar de certificering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actieplan pleegzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op rapporten ‘Kinderrechtenmonitor 2016’ en ‘Als je het ons vraagt De Kinderombudsman op Kinderrechtentour’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Continuïteit van de organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven