Hoorzitting : Hoorzitting Investeringsagenda Belastingdienst

De vergadering is geweest

31 januari 2017
19:30 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiƫn

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • E. Dijkgraaf (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Hoorzitting Investeringsagenda Belastingdienst

  • Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie Financiën op 30 januari 2017 besloten tot het organiseren van een hoorzitting over de Investeringsagenda Belastingdienst.
  • Voor de hoorzitting zijn de leden van de Commissie onderzoek Belastingdienst, de heren Joustra en Borstlap, uitgenodigd. De heer Joustra is verhinderd, de heer Borstlap heeft de uitnodiging aanvaard.
  • Ook is door de commissie Financiën besloten om voor de hoorzitting de leiding van de Belastingdienst uit te nodigen. De staatssecretaris van Financiën is verzocht om hiervoor toestemming te verlenen, en - indien toestemming wordt verleend - de commissie te informeren wie van de leiding van de Belastingdienst aan de hoorzitting zal deelnemen. De staatssecretaris heeft op 30 januari 2017 toestemming gegeven dat de Directeur-Generaal Belastingdienst, de heer prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek, namens de Belastingdienst deelneemt aan de hoorzitting.
  • Van deze hoorzitting wordt geen verslag gemaakt.
  • Link naar de video op Debat Gemist: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/investeringsagenda-belastingdienst.
Naar boven