Agendapunten

 1. Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

  Te behandelen:

 2. Blokindeling rondetafelgesprek

  Blok 1 (60 minuten)
  - Gerrard Boot, voorzitter commissie (model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA
  - Hanneke Zwinkels, Belastingdienst (betrokken bij opstellen/beoordelen (model)overeenkomsten)
    
  Blok 2 (60 minuten)
  - Jeroen Lammers, VNO-NCW
  - Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers
  - Mariette Patijn, FNV
  - Maurice Limmen, CNV vakcentrale
  - Rob de Laat, Bovib - Branche-organisatie voor intermediairs en brokers
  - Jørgen Hulsmans, Bouwend Nederland
  - Jurriën Koops, ABU

   
  Blok 3 (60 minuten)
  - Maarten Post, ZZP Nederland
  - Charles Verhoef, Zelfstandigen Bouw
  - Hugo-Jan Ruts, ZiPconomy
  - Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit
 3. Ontvangen position papers

  De deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te sturen. De ontvangen position papers worden in dit agendapunt gepubliceerd. 

  Te behandelen: