Algemeen overleg : Laaggeletterdheid

De vergadering is geweest

23 november 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • A.A. Asante (PvdA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Aanpak van laaggeletterdheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport 'Aanpak van laaggeletterdheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van de commissie over de brief van Stichting Dedicon inzake dienstverlening laaggeletterden en vluchtelingenkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van moties van de leden Siderius en Jadnanansing, Van Meenen en Jadnanansing c.s. inzake leesbevordering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Digitale laaggeletterdheid en structurele aanpak in actieprogramma Tel mee met Taal

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak van laaggeletterdheid' d.d. 20 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data