Inbreng verslag (wetsvoorstel) : NADER VERSLAG - w.v. 33980 - 3e nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

De vergadering is geweest

2 juni 2016
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    33980 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

    Te behandelen:

    Loading data